สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลและสามารถการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรของตนเอง More

QGIS Basic (การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน)

QGIS Intermediate (Customized Course)

GeoServer Basic

เรียนรู้ระบบบริการแผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการทำงานของ GeoServer
มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่บน GeoServer ทั้งแบบ Shapefile และ Database
รวมถึงการเรียกใช้บริการแผนที่ Web Map Service และ Web Feature Service
More

GeoServer Intermediate

เรียนรู้หลักการและการใช้งานระบบแผนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถบริหารและจัดการข้อมูลในโปรแกรม PostgreSQL, GeoServer
และสามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน Google API ได้
More

GIS WEB APPLICATION

In this course you will learn about basic introduction of internet and web application,
which can cover the history of internet together with current latest internet technology.
You also have to learn what web application is and how those work.
More

 
 
 

GIS in one minute

ส่วนใหญ่เรามักเข้าใจกันว่า GIS หมายถึงโปรแกรมทางด้านแผนที่ ซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อเราเข้าใจ GIS  ก็จะพบว่าไม่ใช่โปรแกรมแต่อย่างใด แต่เป็นระบบ เป็นแนวคิด แนวทาง การวิเคราะห์ การหาความเกี่ยวโยงของข้อมูลในแผนที่ เราสามารถทำให้ GIS เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

Database to GeoDatabase

 เทคโนโลยีกำลังขับเคลื่อน รูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคย อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับอนาคต  เช่นเดียวกันกับข้อมูลแผนที่จากเดิมเป็นการเขียนบนกระดาษ ไปสู่การเก็บในรูปแบบไฟล์ และมีการเปลี่ยนอีกครั้งสู่ฐานข้อมูล เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงคลื่นลูกนี้ได้ ความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูลจะนำเราไปสู่ความเข้าใจฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ดี

Geographic Information Standard

ข้อตกลงหรือข้อกำหนดซึ่งกำหนดวิธีการเครื่องมือและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลการสำรวจจัดหาการ ประมวลผลการวิเคราะห์ การเข้าถึง การนำเสนอ และการรับ-ส่งข้อมูลภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลระหว่างผู้ใช้หรือระบบที่แตกต่างกัน ณ สถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน (ดร.แก้ว นวลฉวี, ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ)


Sharing the Knowledge

Sharing the knowlede เป็นแนวทางที่เรายึดมาตลอดที่เราตั้งบริษัท และเราเชื่อมั่นด้วยว่าจากประสบการณ์ของเรามากกว่า 10 ปีในงานทางด้าน GIS Analysis และ GIS Application เรามีทีมงานที่มีความพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ให้กับทุกคน

GIS application?

การสร้างโปรแกรมทางด้าน GIS เพื่อทำงานด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการสร้างขึ้นมาใหม่  ปรับแต่งที่มีอยู่เดิม เป็นเรื่องที่ไม่ยากที่เราจะสร้างโปรแกรมทางด้าน GIS ขณะที่ความยากอยู่ที่ทำอย่างไรให้ดูน้อยแต่เยอะ (Less is More)  

What you will get? (from this course)

เราคงพูดได้อย่างลำบากใจว่าคุณจะได้อะไรจากเรา แต่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราทำเพื่อต้องการแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้เจริญเติบโตขึ้นไป เราหวังว่าคุณต้องทำได้ดีกว่าเรา

prasong-hari

Workshop Training

อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภูมิสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ของเราต้องการให้เกิดผลแก่ผู้เข้ามาอบรมอย่างสูงสุด  ซึ่งคุณสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะกับคุณได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงที่เน้นให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง

usawadee

On Site Training

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณที่หน่วยงานหรือบริษัท เป็นบริการหนึ่งที่เราสามารถให้คุณเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับหน่วยงานหรือภาระกิจของหน่วยงานได้ และคุณยังสามารถปรับแต่งหัวข้อได้ตามความต้องการบนพื้นฐานของชั้นเรียนที่เรามีเริ่มต้นให้


marupong

Online Support

การบริการให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่คุณจะได้มาพร้อมกับการลงทะเบียนชั้นเรียน เรามีทีมงานที่พร้อมจะสนับสนุนคุณในทุกมิติของงานทางด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Our perfect experiences come from best specialty

Guantum GIS
uDig
PostgreSQL
HTML5
Bootstrop
Codeigniter
MySQL

 • QGIS
  Basic
 • 7,000 ฿
  (including vat)
 • (9.00 AM -4.00 PM)

 • Vector Analysis
 • Table Management
 • Geo-processing
 • Table Management
 • Terrain Analysis
 • Georeferencing
 • Map Design
 • -
 • 20 persons
 • Learn More
 • QGIS (Customized Course)
  Intermediate
 • 7,500 ฿
  (including vat)
 • (9.00 AM -4.00 PM)

 • Customized Course
 • Analysis of the Spatial Data
 • Potential Surface Analysis (PSA)
 • Vector Analysis
 • Raster Analysis
 • Map Design
 • -
 • 20 persons
 • Learn More
 • Geoserver
  Intermediate
 • 13,500 ฿
  (including vat)
 • (9.00 AM -4.00 PM)

 • Best Practice Installation
 • Security
 • Tuning GeoServer
 • GeoWebCach
 • Management Database 
 • -
 • -
 • 10 persons
 • Learn More
 • GIS Web application
  Intermediate
 • 22,500 ฿
  (including vat)
 • ( 8.30 AM -5.30 PM)

 • HTML5, CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Google Map API
 • Codeigniter framework (PHP)
 • Create GIS web application
 • Database with MySQL
 • Web design Tools
 • Debugging and Testing
 • Online and Hosting
 • 10 persons
 • Learn More

minnie

Suttikarn Toungtee

GIS Analyst

bua

Usawadee Phakularbdang

Head of Geo-informatics

boss

Prasong Patheepphoemphong

Chief Executive Officer

hari

Char Be Lal

Application Development Lead

bannk

Sattawat Arab

GIS Analyst


Contact us at +66 2 278-7913 or email gis.buildup@i-bitz.co.th

We are ready to sharing our expertise to you, to be specialist