Course list

รายชื่อหลักสูตรQGIS (Customized Course)

ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเรียนได้ โดยผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ก่อนการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร QGIS _Customized CourseDocker for GIS


GIS Web Application

QGIS  QGIS (Customized Course)GeoserverDocker for GIS GIS Web Application
ระดับหลักสูตรพื้นฐานกลางพื้นฐานกลางIntermediate
หลักสูตรภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยEnglish
ช่วงเวลาที่จัดอบรม
(9.00-16.00น.)

(9.00-16.00น.)
(9.00-16.00น.)

(9.00-16.00น.)

(8.30-16.30น.)
ใบรับรองผ่านการอบรมจากบริษัท
โปรแกรมและคู่มือการสอนตามหลักสูตร
ข้อมูลสำหรับการอบรม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมFree SetupFree SetupFree SetupFree SetupFree Setup
ราคา (บาท) excluding vat7,000 ฿
7,500 ฿
8,500 ฿
13,500 ฿
22,500 ฿
จำนวนคน/Class 2020151010
จำนวนวัน/Days33335

Enroll Now