หากเราต้องการทำงานใน QGIS ทุกวันนี้จะสะดวกสบายขึ้น หากเราสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของเราได้ ซึ่งในอดีตเราจะใช้ Plugins OpenLayers ค่อนข้างบ่อย แต่เราจะพบปัญหาต่างๆ ปัจจุบันนี้ Plugin QuickMapServices สำหรับ QGIS สามารถเป็นตัวช่วยในการเข้า BaseMaps แทบทุกชนิด เช่น XYZ tiles, TMS, WMS, WMTS, ESRI ArcGIS เป็นต้น ที่เราสามารถเรียกใช้ได้ง่าย สะดวก สบาย และเราสามารถเลือกใช้ BaseMaps ตามที่เราต้องการใช้งานได้ นอกจากนั่นเราสามารถดาวโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก NextGIS github ที่เป็นบริษัท GIS จาก Moscow ที่มีปลั๊กอินจำนวนมากสำหรับ QGIS

1.คลิกเลือกแถบเมนู Plugins >> Manage and Install Plugins >> ค้นหา QuickMapServices >> Install plugin

P_1

2.เราสามารถเรียกใช้งานได้ที่ Add Layer >> QuickMapServices >>เลือกใช้งานตามความต้องการ

P_2

3.ในที่นี้เราเลือกใช้งาน OSM >> OpenTOPOMap >> คลิกเลือก

P_3

4.เราจะได้ BaseMap มาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ดังรูป

P_4

Cr. Sasithon Chatsudarat (นิสิตฝึกงาน ม.นเรศวร)